Novadu diena Latvijas Nacionālajā bibliotēka

Novadu diena Latvijas Nacionālajā bibliotēka

2014.gada 28.augustā Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkoja Novadu dienas – pasākumu, kur ikvienam Latvijas novadam tika dota iespēja parādīt savas kultūras bagātības, amatniecības prasmes, uzņēmējdarbības spektru utt.

LNB Novadu dienās piedalījās arī Aknīstes novads – šoreiz uzsvaru liekot uz tūrisma popularizēšanu un vietējo mazo ražotāju reklāmu. Prieks par patiesi ieinteresētajiem mūsu novada stenda apmeklētājiem, kuri pauda neviltotu interesi gan par Gārsenes pili, par iespējām to apmeklēt, bija patīkami dzirdēt – „Gārsenes pils taču ir tikpat vai pat vairāk vērta kā Bīriņu pils!”, gan par stendā reklamētajām z/s „Āmuri” sūnu skulptūrām un vietējo ražotāju medu.
Paldies par atbalstu dalībai LNB Novadu dienās z/s „Āmuri” saimniecēm Ilonai Lapiņai un Gitai Liepai, piemājas saimniecības „Pasusēja” īpašniekiem Olgai un Vaclavam Vabeļiem, kā arī Sanitai Freimanei un Igoram Kantānam!
Līga Jaujeniece