Novada bibliotēkas informē

Novada bibliotēkas informē

Bibliotēku nedēļa 11. – 17. Aprīlis

Aprīlī visās Latvijas bibliotēkās notiek Bibliotēku nedēļa. Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997.gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. 1996.gadā UNESCO 25.aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu, kad visā pasaulē tiek cildinātas grāmatas un to lasīšana.

Bibliotēkas lietotājs ir tiesīgs izvēlēties sev vispiemērotāko informācijas nesēju. Draudzīgi sadzīvo gan tradicionālās grāmatas, gan datori.


Bibliotēku nedēļas ietvaros

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka rīko:

  • Jaunāko grāmatu izstādes bērniem un pieaugušajiem;
  • Jaunāko grāmatu apskati pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
  • 12.aprīlī plkst.15.00 aicinām uz disputu
 “Atveriet, atveriet durvis,
ļaujiet, lai istabā ienāk
 Labais, sirsnīgais vārds.” /Sk.Kaldupe/
  • Aicinām bibliotēkas lietotājus ieskatīties savos grāmatu plauktos. Ja tur atrodas kāda izlasīta grāmata un vēlaties ieteikt kādam citam izlasīt, atnesiet un dāviniet bibliotēkai. Par to pateicīgas būsim ne tikai mēs bibliotekāres, bet arī mūsu lasītāji.

Asares pagasta bibliotēka rīko:

  • 11.aprīlī – atvērto durvju diena – jaunieguvumu izstāde, apskats; 
  • 15.aprīlī – Asares pamatskolā bērnu grāmatu izstāde, apskats. Ātrlasīšanas konkurss „Palasi man grāmatiņu”.

Gārsenes pagasta bibliotēka rīko:

  • 11.aprīlī – atvērto durvju dienu – jaunieguvumu izstāde bērniem un pieaugušajiem, iepazīšanās ar bibliotēku un tās darbu, aktīvāko “Bērnu žūrijas” dalībnieku apbalvošana.

Būsim priecīgi par bibliotēkai uzdāvinātu labu grāmatu.