AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Sporta svētki Gārsenē

Sporta svētki Gārsenē

Skrējiens kopā ar valsts robežsardzi

Skrējiens kopā ar valsts robežsardzi

Aknīstē Vanaģeļa kauss volejbolā

Aknīstē Vanaģeļa kauss volejbolā

23.februārī Gārsenes k/n sporta spēļu piektais posms

23.februārī Gārsenes k/n sporta spēļu piektais posms