AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Ziemassvētku pasākums Asarē

Ziemassvētku pasākums Asarē

Ziemassvētku koncerts "Iededz gaismu..." Gārsenes kultūras namā.

Ziemassvētku koncerts Gārsenes kultūras namā. Piedalās ansambļi "Gārsas", "Viotonika", "Robežpunkts".

Aknīstes ev. luteriskajā baznīcā Ziemassvētku koncerts "Šai svētā naktī…"

Aknīstes ev. luteriskajā baznīcā koncerts "Šai svētā naktī..."

Ziemassvētki Gārsenes pilī

Ziemassvētki Gārsenes pilī

Labdarības koncerts Aknīsts novadā

Labdarības koncerta mērķis - atbalstīsim ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus.

Ziemassvētku pasākums Aknīstes BJC

Ziemassvētku pasākums Aknīstes BJC

Ziemassvētku pēcpusdiena Aknīstes novada senioriem

Ziemassvētku pēcpusdiena Aknīstes novada senioriem Gārsenes kultūras namā.

Koncerts Gārsenes kultūras namā

Koncerts Gārsenes kultūras namā

Egles iedegšana Aknīstē

Egles iedegšana kopā ar "Pallu" (bērnu izglītības un attīstības centrs)

Šekspīrs bērniem un pusaudžiem

(Triloģija visai ģimenei) Režija un radošais sastāvs: Elmārs Seņkovs, Matīss Budovskis, Mārtiņš Gailis, Agris Krapivņickis, Una Eglīte, Sandija Dovgāne, Elizabete Skrastiņa, Alīda Pērkone. Jaunie aktieri kopā ar režisoru Elmāru Seņkovu ir uzsākušo darbu pie trīs aizraujošām izrādēm, kas paredzētas izrādīšanai Latvijas skolām. Auditorijai no 5.līdz 12.klasei.

Viesītes kultūras pilī notiks Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu amatierteātru skate.

29.un 30.novembrī Viesītes kultūras pilī notiks Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu amatierteātru skate. Skati rīko Jēkabpils novada kultūras pārvalde sadarbībā ar Viesītes kultūras pili. Skates mērķis-nodrošināt teātra spēles tradīcijas saglabāšanu un attīstību novados, veicināt katra kolektīva māksliniecisko izaugsmi, kā arī noteikt reģiona skates dalībniekus.

Veselīga dzīvesveida veicināšanas lekcija

Veselīga dzīvesveida veicināšanas lekcija