AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Svecīšu vakars Gārsenes luterāņu kapsētā

Svecīšu vakars Gārsenes luterāņu kapsētā

Dievkalpojums un svecīšu vakars Gārsenē

Dievkalpojums un svecīšu vakars Gārsenē

Svecīšu vakars Asares pagasta kapsētās

Svecīšu vakars Asares pagasta kapsētās

Svecīšu vakari Aknīstes novadā

Svecīšu vakari Aknīstes novadā

Bijušās Susējas pamatskolas skolēnu un darbinieku salidojums.

Bijušās Susējas pamatskolas skolēnu un darbinieku salidojums.

Teātris Gārsenes kultūras namā

Teātris Gārsenes kultūras namā

Katoļu dievkalpojums Gārsenes ev.lut. baznīcā.

Katoļu dievkalpojums Gārsenes ev.lut. baznīcā.

Koncerts Gārsenes kultūras namā

Koncerts Gārsenes kultūras namā.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pasākums „Sēlijai būt!”

Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pasākums „Sēlijai būt!” Uz pasākumu Rīgā un atpakaļ Aknīstes novada iedzīvotājiem tiek organizēts transports. Pieteikties līdz 26.09.2019. plkst. 17.00 Aknīstes novada domē sabiedrisko attiecību speciālistei Lāsmai Prandei , mob. 26457960

Asare-Kāzu ambrāžu sala. Hercoga Jēkaba laika kāzas Asarē.

Tūrisma piedāvājuma prezentācijas pasākums Asarē

Filma "Spiegs, kurš mans tēvs"

Filma Spiegs, kurš mans tēvs ir personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties aukstā kara aizskatuvē.

Dzejas dienu pasākums Asarē

Dzejas dienu pasākums Asarē