Žetonu vakara pasākums Aknīstes vidusskolā

Žetonu vakara pasākums Aknīstes vidusskolā

12. klases žetonvakars Aknīstes vidusskolā.