Vokālā akadēmija un Aknīstes novada pašvaldība piedāvā koncertu „No zieda uz zieda!”

Vokālā akadēmija un Aknīstes novada  pašvaldība piedāvā koncertu „No zieda uz zieda!”

Programmā:

  • Latviešu tautas dziesmas un to apdares par ziediem.

Piedalās:

  • Muzikālā teātra aktieris, režisors un vokālais pedagogs Edgars Kramiņš
  • Vokālās mākslas vasaras laboratorijas „Izdziedi vasaru!” dalībnieki un pedagogi.
  • Koncertmeistare Daiga Blumberga.

Ieeja brīva