Vokālā akadēmija un Aknīstes novada pašvaldība piedāvā koncertu „Mazu brīdi pirms”

Vokālā akadēmija un Aknīstes novada  pašvaldība piedāvā koncertu „Mazu brīdi pirms”

Programmā:

  • Latviešu komponistu daiļrade.

Piedalās:

  • Vokālās mākslas vasaras laboratorijas „Izdziedi vasaru!” dalībnieki un pedagogi.
  • Ērģelniece Jana Zariņa.

Ieeja brīva