Vokālā akadēmija un Aknīstes novada pašvaldība piedāvā koncertu „In Paradisum”

Vokālā akadēmija un Aknīstes novada  pašvaldība piedāvā koncertu „In Paradisum”

 

Programmā:

  • Rietumeiropas komponistu garīgā mūzika.

Piedalās:

  • Vokālās mākslas vasaras laboratorijas „Izdziedi vasaru!” dalībnieki un pedagogi.
  • Ērģelniece Jana Zariņa.

Ieeja brīva