Starptautisks folkloras festivāls “Atklāj Sēlijas mantojumu”

Starptautisks folkloras festivāls “Atklāj Sēlijas mantojumu”

Aknīstes novada pašvaldība piedalījās Zemgales plānošanas reģiona izsludinātajā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas – 2019 projektu konkursā. Projekts par folkloras festivālu Aknīstē tika atbalstīts, iegūstot 1000 eiro lielu līdzfinansējumu. Tādēļ augusta trešajā nedēļas nogalē, 2019.gada 17.augustā, sestdien Aknīsti ieskandinās tuvāki un tālāki folkloristi no Latvijas un Lietuvas. Festivāla mērķis ir sēļu kultūras mantojuma atklāšana, parādīšana un popularizēšana gan pašu folkloristu vidū, gan plašākai publikai.

Festivāla pirmajā daļā būs meistarklases par dažādām tēmām - sēļu tradicionālajiem dziedājumiem, par sēļu tautastērpu, par kulināro mantojumu. Pēc meistarklasēm būs koncerts ar folkloras kopu no Rīgas, Ogres novada, Jēkabpils novada, Ilūkstes novada, Aknīstes novada, Jodupes un Rokišku rajona piedalīšanos, pēc koncerta visi varēs kopā diet tradicionālajos latvju dančos. Laipni aicināti!

Festivāla programma:

Plkst. 10.00-11.00 lekcija par sēļu arheoloģisko tērpu. Vada Anda Svarāne no amatniecība centra “Rūme”, Zasa

Plkst. 13.00-14.00 meistarklase par sēļu dziedājumiem. Vada Iveta Tāle no tradicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas”, Rīga

Plkst. 14.00-15.00 lekcija par sēļu kulināro mantojumu. Vada Rita Skrejāne no viesu nama “Gulbji”, Jēkabpils novads

Plkst. 16.30-17.30 lekcija par Augšzemes etnogrāfisko tautastērpu. Vada Jānis Dzimtais no Viesītes muzeja “Sēlija”, Viesīte

Plkst. 18.30- 20.30 koncerts

No plkst. 20.30 vakarēšana un danči.

Pasākums tiek īstenots ar Zemgales Plānošanas reģiona Kultūras programmas 2019, Valsts kultūrkapitāla fonda, AS “Latvijas Valsts meži” un Aknīstes novada pašvaldības finasiālu atbalstu.

Foto un video materiāli uzņemti pasākuma laikā tiks izmantoti pasākuma publicitātes nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja Aknīstes novada telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite