Eglīte Asarē

Eglīte Asarē

Asares kultūras namā eglīte visiem, kuru pašu vai senču dzīve un darbs saistīts ar Asares muižu un brūzi/cehu.