Lekcija pieagušajiem "Kā runāt ar savu bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību"

Lekcija pieagušajiem "Kā runāt ar savu bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību"

Lekcija pieaugušajiem "Kā runāt ar savu bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību"