AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Notikumi

Zinību Diena Aknīstes vidusskolā

2019.gada 2.septembrī plkst.9:00 skolas svinību zālē gaidām uz Zinību Dienas pasākumu.

Aknīstes vidusskolas 9.klases izlaidums

Aknīstes vidusskolas 9.klases izlaidums

Aknīstes vidusskolas 12.klases izlaidums

Aknīstes vidusskolas svinību zālē notiks 12.klases izlaidums

Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konference Aknīstes vidusskolā

2019.gada 5.jūnijā Aknīstes vidusskolā norisināsies Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konference “Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem izglītībā”.Konferencē piedalās Sēlijas novadu apvienības pedagogi un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji.