Mūzikas skolas bērni viesojas Lietuvā

Mūzikas skolas bērni viesojas Lietuvā

Fotogalerija

Atsaucoties uz uzaicinājumu, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles 2. kora klases audzēkņi: Katrīna Čeka, Nikija Grāvele, Jolanta Ivanova, Agita Ivanova, Paula Emīlija Grauziņa, Roberts Gasparovičs, skolotājas: Viola Jasmane un Madara Ozoliņa 27. septembrī devās uz Lietuvu piedalīties Viļņas Latviešu biedrības 25. gadu jubilejas svinībās.

Uz Viļņu devāmies patīkamās noskaņās, tā arī pavadījām visu dienu, neraugoties uz saberztajām kājiņām ekskursijas laikā. Pirms svinībām apskatījām Lietuvas galvaspilsētas, Viļņas centru, pacēlāmies Ģediminas kalnā, par ko audzēkņi bija ļoti sajūsmināti. Gids Alnis Kiškis aizveda mūs arī uz Lietuvas Bankas naudas muzeju, kur bērni varēja ar pieaugušo palīdzību atbildēt uz jautājumiem par Lietuvu un par to saņemt atmiņu foto no naudas muzeja. Bērniem arī ļoti patika izkalt savu monētiņu, kuru var izmantot kā grāmatzīmi.

Nu jau klāt bija svinības, apsveikuma runas biedrībai, tās vadītājai Guntai Ronei. Pēc koncerta apskatījām Viļņas Latviešu biedrības veidoto fotoizstādi par biedrības aktivitātēm 25. gados. Atvadoties bijām noguruši, bet tomēr priecīgi par pozitīvi pavadīto dienu, iegūto informāciju par valsti, kurā daži no mums bija pirmo reiz.
Paldies Aknīstes novada pašvaldībai par iespēju doties šajā braucienā!
Skolotāja Madara Ozoliņa