Mūsdienu deju sadancis Lones Tautas namā

Mūsdienu deju sadancis Lones Tautas namā

Pirms mūsdienu deju skates, Jēkabpils apriņķa kolektīvi tikās sadraudzības sadancī “Mūsdienu deju virpulī” Lones Tautas namā, š.g., 21.martā. Pagājušajā gadā šāda veida pasākums notika Zasas kultūras namā.Kolektīvi no Zasas, Lones, Biržiem un Aknīstes uzstājās ar divām origināldejām. Tāpat bija sagatavotas kolektīvu pieteikšanas vizītkartes. Paldies Lones kultūras nama vadītājai Intai Malceniecei par viesmīlību, Sarmītei Veigurei par atraktīvu pasākuma vadīšanu! Paldies Aknīstes Bērnu un jauniešu centra mūsdienu deju grupai “Rainbow” un skolotājai Intai Mežaraupei par Aknīstes novada pārstāvēšanu!

Sagatavoja Evija Ķiķēna.