AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Medību koordinācijas komisija

Medību koordinācijas komisija

(apstiprināta ar Aknīstes novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu - protokols Nr.17; 26.#.)

Jānis Gavars Komisijas priekšsēdētājs
Līga Līduma Komisijas sekretāre
Komisijas locekļi:
Vigonts Kuklis Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis
Judīte Podniece Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve
Ainis Čāmāns biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvis
Igors Kantāns Latvijas mednieku savienības Sēlijas reģiona pārstāvis
Aldonis Utināns Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
   

Medību koordinācijas komisijai darbu organizēt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumiem Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām".

Nolikums
Komisijas sēdes protokols