AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisija

Aknīstes novada materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisija

(apstiprināta 16.12. 2010. domes sēdē (prot. Nr.17, 5.#);
groz. 23.02.2011. domes sēdē (prot. Nr.3, 34.#);
groz. 22.06.2011. domes sēdē (prot. Nr.9, 27.#);
groz. 27.08.2014. domes sēdē (prot.Nr.14, 17.#);
groz. 28.10.2015. domes sēdē (prot. Nr.15, 24.#);
groz. 27.07.2016. domes sēdē (prot. Nr.10, 5.#);
groz. 26.07.2017. domes sēdē (prot. Nr.13, 22.#);
groz.24.10.2018. domes sēdē (prot.Nr.13, 14.#)

Aknīste novada pašvaldība Anda Nikolajeva,
Sintija Venediktova-Goba,
Jānis Gavars,
Ilze Ieleja,
Silvija Koniševska,
Līga Līduma,
Santa Šmite
Asares pagasta pārvalde Skaidrīte Biteniece,
Modris Grāvelis,
Līga Pakalne
Gārsenes pagasta pārvalde Ruta Brakovska,
Tatjana Subatiņa,
Sintija Venediktova-Goba
Aknīstes vidusskola Santa Žagariņa,
Līga Mažeika,
Artis Žagariņš
PII „Bitīte” Skaidrīte Bērzkalne,
Biruta Kalpaka,
Sandra Vārslavāne