Māmiņu diena PII "Bitīte"

Māmiņu diena PII "Bitīte"

Ar siltu saulīti, ar putnu balsīm, ar pirmajiem pavasara ziediem nāk Māmiņas diena. Aknīstes PII “Bitīte” Māmiņu dienu atzīmē ar dziesmām, dejām, dzejolīšiem un pašu rociņām darinātām dāvaniņām, kuras tiek pasniegtas māmiņām un vecmāmiņām, cieši samīļojot tās.

Māmiņu diena "Cālēnu" grupiņā.

Māmiņu diena "Mārīšu" grupiņā

Māmiņu diena "Rūķīšu" grupiņā

Māmiņu diena "Zīļuku" grupiņā