Māju īpašnieki varēs pieteikt projektus KPFI finansējuma saņemšanai

Māju īpašnieki varēs pieteikt projektus KPFI finansējuma saņemšanai

9. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”nolikums (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekts nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Konkursa īstenošanas mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerāciju, kurā izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai nodrošinātu siltuma un elektrības piegādi mājsaimniecības vajadzībām.

Noteikumu projekts paredz, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt privātmāju īpašnieki, kas ir fiziskas personas, uz kuru vārda reģistrēts īpašums Latvijas Republikas teritorijā, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas vai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pārstāvošas biedrības, kas ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras rīkojas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku vārdā.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, kuras rezultātā izmantojamie fosilie energoresursi tiek aizvietoti ar atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī jaunu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lats, kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums dārza mājām, individuālām dzīvojamām mājām, vasarnīcām ar koka, mūra un mūra–koka ārsienām, dvīņu rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājām – 7 000 latu, savukārt, daudzdzīvokļu mājām – 60 000 latu.

Vides ministrijas

Sabiedrības informēšanas nodaļa

Tālr.: 67026418/533

E-pasts: prese@vidm.gov.lv