Luterāņu kapusvētki Aknīstē

Luterāņu kapusvētki Aknīstē

5. jūlijā Luterāņu kapu svētki

plkst.11.00 Tuņķeļu kapsētā

plkst.13.00 Aknīstes kapsētā