LPKS biedru kopsapulce Aknīstē.

LPKS biedru kopsapulce Aknīstē.

LPKS biedru kopsapulce Aknīstē.