LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

  • Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks: 25.02.2020., sākums plkst. 10:00

Biržu Tautas nams, Birži, Salas pagasts Salas novads

Iepriekšēja pieteikšanās un dokumentu iesniegšana ( foto 3x4, vecā apliecība, iesniegums, rēķina apmaksa)

Informācija: Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

  • Pamatapmācība 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Mācības notiks: 27.02.2020.; 05.03.2020.; 09.03.2020.; 11.03.2020. plkst.10:00

Jēkabpils konsultāciju birojs, Bebru iela 108, Jēkabpils

Informācija un dokumentu iesniegšana.: Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

  • Četru dienu maksas mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (piena liellopi)” –

26.02.2020., 28.02.2020., 04.03.2020., 06.03.2020. Papildus iespēja kārtot piena pārraudzības sertifikātu B metodei, kā arī stundas kvalifikācijas celšanai piena pārraugiem, sēklotājiem.

Informācija: Irēna Butkus, tel.25649618, e-pasts: irena.butkus@llkc.lv

  • Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (tiem, kuri piesakās BDUZ atbalstam). Mācības ir bezmaksas.

Mācības notiks: 28.04.2020. un 05.05.2020. plkst.10:00

Jēkabpils konsultāciju birojs, Bebru iela 108, Jēkabpils

  • Informatīvs seminārs par bioloģiskās saimniekošanas aktualitātēm

Bezmaksas seminārs notiks: 17.03.2020. plkst.10:00

Jēkabpils konsultāciju birojs, Bebru iela 108, Jēkabpils. Bezmaksas.

  • 20.februārī  plānots pieredzes apmaiņas brauciens- Saimniecību apmeklējums piena lopkopībā .

Informācija: Irēna Butkus, tel.25649618, e-pasts: irena.butkus@llkc.lv

  • Martā plānots organizēt mācības par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu (tiem, kuri vēlas iegūt bioloģiskās lauksaimniecības izglītību). Pieteikties Jēkabpils KB vai pie novadu konsultantiem