Līdz mājām pietrūka man tikai dažu soļu…

Līdz mājām pietrūka man tikai dažu soļu…

Fotogalerija

Šīs dzejas rindas novadnieks Alberts Kreņevskis veltījis lietuviešu karavīriem, kuri krituši par Latviju 1919. - 1920. gadā un apbedīti Eglaines pagasta Sārtenes (Červonkas) kapos. Arī Asarē uz pieminekļa kritušajiem 39 Augškurzemes partizānu pulka karavīriem 1929. gadā tika uzlikts krusts Lietuvas karavīru piemiņai. Piemineklis Asarē celts 1924. gadā, jo pirms 100 gadiem muižas pilī atradās pulka štābs un pulka komandieris virsleitnants Jānis Indāns 1919. gada 22. jūnijā izdeva pavēli Nr. 1 par pulka dibināšanu.

10. novembrī Asarē pie pieminekļa godinājām brīvības cīnītāju piemiņu. Runāja kritušo Jāņa Ķiķēna, Jura Skrējāna, Antona Stočkas, Antona Rasimena un Alberta Grīslīša piederīgie Elīna Bērziņa, Kārlis Griška un Juris Skrējāns, Iveta Deksne, Anna Valpētere, Dzidra Jakovicka.

Kultūras namā ieskatījāmies Augškurzemes partizānu pulka vēsturē. Par APP komandieri ģenerāli Jāni Indānu un viņa apbalvojumiem stāstīja Aknīstes vidusskolas absolvente, topošā vēsturniece, Latvijas Universitātes studente Antra Minkeviča. Pieminējām Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus Jāni Valdmani, Ernestu Lāci un Albertu Geidānu, kuru meitas Maija Blūma, Ritma Šimkūne un Erna Kakstāne nevarēja ierasties pasākumā, bet vēlēja: „Saules mūžu Latvijai un mūžīgu piemiņu tās varoņiem! Lai nekad nebūtu jāpiedzīvo kara šausmas un posts! Visiem sirsnīgi sveicieni Lāčplēša dienā un valsts 101. dzimšanas dienā”.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas (JGB) vadītāja Zinaīda Rabša pastāstīja par konkursa „Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem” norisi un iepazīstināja ar žūrijas komisiju. Vēstules vērtēja ilggadējā latviešu valodas skolotāja, novadpētniece Ausma Bērziņa, diplomātiskā dienesta darbinieks, publicists, dzejnieks, novadpētnieks Alberts Kreņevskis (slimības dēļ nevarēja ierasties) un JGB Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļas vadītāja Daiga Rubene. A. Bērziņa analizēja saņemtos darbus, atzīmējot to, ka daļa no autoriem bija iesūtījuši aprakstus nevis vēstules, izteica pateicību visiem par interesantajiem un emocionālajiem darbiem, jo šodienas cilvēkiem grūti iztēloties, kāda bija dzīve pirms 100 gadiem, tāpēc prieks par tiem, kuri iesaistīja dzimtas pārstāvjus un kaimiņus, kuriem palīdzēja skolotāji, bibliotekāri un novadpētnieki, un abas ar D. Rubeni lasīja fragmentus no darbiem.

Atzinības rakstu par 1. vietu un dāvanu karti 20 EUR no Jāņa Rozes grāmatnīcas saņēma Kārlis Griška (Aknīstes vidusskolas 12. kl.) – vēstule radiniekiem Jānim un Jurim Skrējāniem, par 2. vietu un dāvanu karti 10 EUR saņēma Marta Annija Mažeika (Aknīstes vidusskolas 8. kl.) – vēstule radinieku kaimiņa, LKOK Jāņa Indāna mazmeitai – un Roberts Bobrovs (Aknīstes vidusskolas 8. kl.) – vēstule radiniekam Jānim Mačulānam. Pateicības par dalību konkursā saņēma: Solveiga Smilškalne (Zasas vidusskolas 3. kl.) – vēstule mājas agrākajam saimniekam Jānim Kalnaraupam un novadniekam, LKOK Pēterim Kalnaraupam, Sanija Lapiņa (Aknīstes vidusskolas 5. kl.) – vēstule radinieku kaimiņam, LKOK Eduardam Bružim, Keita Žagata (Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 6. kl.) – apraksts par radinieku kaimiņu Jānim Kaktiņam, Sandis Sorokins (Aknīstes vidusskolas 9. kl.) – apraksts par novadnieku, LKOK Voldemāru Šveifertu, Diāna Zālīte (Rubeņu pamatskolas 9. kl.) – apraksts par novadnieku, LKOK Pēteri Īvanu, Elīna Bērziņa (Aknīstes vidusskolas 12. kl.) – vēstule radiniekam Jānim Ķiķēnam, Paula Elīza Vasiļjeva (Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3. kurss) – vēstule radiniekam Pēterim Muižniekam, Gaidis Balodis (Mg. geogr., 39 g. v., Rubenes pagasts) – apraksts par radinieku Jāni Sproģi, Lilija Ļebedeva (Jēkabpils iedzīvotāja, 56 g. v.) par materiāliem „Neatkarības karš, Latvijas armijai 100”. Aknīstes vidusskolas vēstures skolotāja Mārīte Pērkone saņēma pateicību un dāvanu karti 10 EUR par ieguldījumu skolēnu konsultēšanā darbu sagatavošanai konkursam.

Braši skanēja karavīru dziesmas kopā ar Aknīstes novada tradīciju kopu „Čukurs”. Ieklausījāmies novadnieku Ērika Vēvera, Alberta Kreņevska un Dzintras Krievānes dzejas rindās.

Kultūras nama vestibilā bija skatāma Pērkonu ģimenes sagatavotā fotoizstāde, JGB un E.Puleres savāktie materiāli par Augškurzemes partizānu, vēlāk 3. Jelgavas kājnieku pulku, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem – novadniekiem u.c. (tie, kurus interesē vēsture, var ieskatīties Aknīstes novada mājas lapas 1.sadaļā virtuālajā enciklopēdijā „Aknīstes novads laiku lokos”).

Paldies kritušo piederīgajiem un visiem, kuri atbalstīja manu ideju un palīdzēja pasākuma sagatavošanā un norisē! Gandarījums par to, ka izdevās „mest tiltu” 100 gadu tālā pagātnē un daudziem radīt interesi par saviem senčiem.

 

Edīte Pulere