Lepojamies ar sasniegumiem Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādē 11.-12.klasēm

Lepojamies ar sasniegumiem Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādē 11.-12.klasēm

2021.gada  18.janvārī vietnē https://edu.lu.lv/   notika attālinātās Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādes 2.posms, kurā piedalījās arī  Aknīstes vidusskolas pārstāvis.

Kopā olimpiādes 2. posmā no visas valsts piedalījušies 1017 skolēni.

Jēkabpils novada izglītības pārvaldes apkopotie rezultāti : Aknīstes vidusskolas 11.klases skolniekam  Tomam Mežaraupam- atzinība  Jēkabpils pilsētas un starpnovadu 11.klašu skolēnu  konkurencē.

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai.