Lauku partnerība Sēlija apzina iniciatīvas grupu vajadzības

Lauku partnerība Sēlija apzina iniciatīvas grupu vajadzības

Šī gada noslēgums Lauku partnerībā “Sēlija” iezīmējas ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem. Viens no tiem – esam veiksmīgi apguvuši daļu no piešķirtajiem LEADER programmas līdzekļiem, un sasnieguši plānotos rezultātus. Tas nozīmē – varam plānot nākamo divu gadu darbības, jo LEADER projektiem mūsu teritorijā, kā arī teritorijas aktivizēšanas pasākumiem tiek iedalīti papildus līdzekļi.

Un, lai saprastu, kādas izmaiņas nepieciešamas mūsu stratēģijā “Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.”, organizējām fokusgrupas NVO sektoram, iniciatīvas grupām un visiem ieinteresētajiem cilvēkiem.
Oktobrī norisinājās divas fokusgrupas – 15. oktobrī Rites kultūras namā, un 22. oktobrī Kūku pagasta bibliotēkā. Grupu darbības laikā dalījāmies pieredzē, uzklausījām LEADER projektu ieviesēju stāstus un ļoti daudz diskutējām par nākotni. Paralēli diskusijām, tika veikta arī aptauja un sagatavots tās apkopojums. Visi ieteikumi, vēlmes un arī kritika palīdzēs mums iespējami labāk saplānot nākamo divu gadu darbību, tādēļ – liels paldies visiem grupu dalībniekiem!
Raksta pielikumā ir ierosinājumu apkopojums. Aicinām ar to iepazīties. Un – nebūt nav par vēlu paust arī savu viedokli!
Savus ierosinājumus lūdzam nosūtīt uz e -pastiem: ieva.jatniece@gmail.com vai sk_medvecka@inbox.lv
 
Ieva Jātniece
LP Sēlija izpilddirektore