Lauku diena par vasaras kviešu audzēšanu, pielietojot dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas

Lauku diena par vasaras kviešu audzēšanu, pielietojot dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauku diena notiks 19. jūlijā plkst. 11.00 ZS “Lejas Jērāni”, Jēkabpils novada Dunavas pagastā. Vasaras kviešu lauks, autoceļa V783 posmā starp Dignāju un Sudrabkalniem Skujupītes krastā. GPS koordinātes: 56.2759 Z p. 26.1746 R g. (sekot norādēm uz autoceļa).
Braucot no Latgales, iespējams izmantot pārceltuvi Līvāni – Vandāni (atrodas Zemgales ielas galā, tālr.: 28889045, 26808760) vai Gospori (Jersikas pagasts)- Dunava, t. 22467117. Braucot no Jēkabpils, uz lauku jānogriežas aiz zīmes “Dunavas pagasts”
Lauku dienā varēs apskatīt demonstrējuma lauku, iegūt informāciju par kaitēkļu un slimību izplatību un to uzskaites sistēmu, uzzināt graudaugu slimību un nezāļu ierobežošanas risinājumus kā arī iepazīties ar pieredzi minimālās augsnes apstrādes un tiešās sējas tehnoloģiju pielietošanā.
Papildus informācija un pieteikšanās: Anita Putka, SIA LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante, e-pasts: anita.putka@llk.lv; tālr. 26511269

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD240118/P23. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos.