AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Lauksaimniecība

  - aktuālā un jaunā informācija lauksaimniekiem

  -  bioloģiskā lauksaimniecība  

   - Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Izmaiņas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru un piekabju novērtēšanas noteikumos (13.03.2012)