Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienā apbalvošanai izvirzītās personas Aknīstes novadā

Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienā apbalvošanai izvirzītās personas Aknīstes novadā

Aknīstes novada domes sēdes 22.10.2014. lēmums „Par apbalvošanai valsts svētkos izvirzīto kandidātu apstiprināšanu”:

Apstiprināt apbalvošanai valsts svētkos izvirzītos kandidātus:

 • Interešu kopa „Gārsenieši” izvirza Intu Ignatjevu;
 • Privātpersonu grupa izvirza Veroniku Plisku;
 • Deputāte A.Voitiške izvirza Ligitu Vārnu;
 • Privātpersonu grupa izvirza Armandu Siliņu;
 • Privātpersonu grupa izvirza Evu Joču;
 • Aknīstes vidusskola izvirza Rutu Mežaraupi un Ivetu Striku;
 • Privātpersonu grupa izvirza Veroniku Papaureli;
 • Privātpersonu grupa izvirza Kristianu Kalnieti;
 • Aknīstes Bērnu un jauniešu centra direktore E.Ķiķēna izvirza Olgu Vabeļu;
 • VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirza Pēteri Malnaču, Ilonu Vagali, Mariju Silaraupi;
 • Interešu kopa „Adatiņas” un Senioru dienas centra aktīvistes izvirza Nelliju Svikšu;
 • Deputāte S.Pudāne izvirza Leonardu Klints;
 • SIA „Aknīstes VSAC” izvirza Lidiju Baluli un Birutu Salu;
 • VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” arodbiedrība izvirza Janīnu Vanagu, Anitu Nastaju, Jāni Ozoliņu;
 • PII „Bitīte” izvirza Sarmīti Skrodi un Birutu Kalpoku;
 • Privātpersonu grupa izvirza Arni Kokinu;
 • Pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Dzene izvirza Gunu Lenšu un Ināru Buiķi;
 • Asares pamatskola izvirza Ivetu Deksni.