Latvijas un Lietuvas piļu un muižu asociāciju seminārs Rokišķos (Lietuva)

Latvijas un Lietuvas piļu un muižu asociāciju seminārs Rokišķos (Lietuva)

3.oktobrī Rokišķu (Lietuva) muzejā telpās notika Latvijas un Lietuvas piļu un muižu asociāciju seminārs, kura mērķis bija aktualizēt jautājumus par piļu un muižu kā nozīmīgas kultūras mantojuma sastāvdaļas vērtību saglabāšanu, iesaistīšanos dažādos projektos, kā arī kontaktu dibināšanu. Asociācijas pārstāv dažādu piļu un muižu īpašnieku - valsts un pašvaldību, komersantu, bezpeļņas organizāciju un fizisku personu intereses.

Seminārā uzstājās Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas pārstāvji, Lietuvas piļu un muižu asociācijas prezidents un direktors. Prezentācijā tika analizēta esošā situācija Lietuvā un rādīti virzieni, kādā veidā uzturēt un attīstīt piļu un muižu tūrismu.
Aknīstes novada tūrisma darba vadītājai Līgai Jaujeniecei un sabiedrisko attiecību speciālistei Lāsmai Prandei, kuras pārstāvēja Aknīstes novadu, saistoša bija ideja par spoguļprojetu organizēšanu programmas Lat-Lit ietvaros. Tas nozīmē, ka projekta ietvaros katrā valstī tiktu līdzīgi realizēts konkrēts projekts kādas pils, muižas vai parka renovācijai vai rekonstrukcijai.
Semināra noslēgumā pozitīvā gaisotnē tika runāts par kopīgām problēmām, rādītas fotogrāfijas un nodibināti kontakti tālākai sadarbībai.