Latvijas 93. Gadadienai veltīts pasākums 17. novembrī

Latvijas 93. Gadadienai veltīts pasākums 17. novembrī

 

Plkst. 17.00 piemiņas brīdis pie Augškurzemes partizānu pieminekļa Asarē. Pulcēšanās lāpu gājienam pie Asares pagasta pārvaldes.

Plkst. 17.30- Lāpu gājiens, svētbrīdis,  Gārsenē pie represēto piemiņasvietas ( pulcēšanās pie Gārsenes k. nama

Plkst. 19.00 Svinīgs sarīkojums veltīts Latvijas Republikas 93. gadadienai Gārsenes kultūras namā:
 • Aknīstes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana
 • Virtuālās enciklopēdijas „Aknīstes novads laiku lokos” prezentācija
 • Svētku koncerts
 • Pēc svinīgā pasākuma balle kopā ar grupu „Daugavieši” (Iespēja rezervēt galdiņu iepriekš piezvanot pa tālr. 26232509 vai 26318640 Kristianai ).

 

Kursēs autobuss: Plkst. 18.30 no Aknīstes domes uz Gārseni,plkst. 18.30 no Asares skolas caur Asari uz Gārseni (Pēc pasākuma autobuss nogādās braucējus mājās).

Valsts svētkos apbalvošanai izvirzītie kandidāti:

 1. Aknīstes BJC – Eva Joča, Viola Jasmane;
 2. PII „Bitīte” – Aija Kurkliete, Valija Kovaļevska;
 3. Asares pamatskola – Raitis Buholcs, Iveta Ontužāne;
 4. Biedrība „Aknīstes senči” – Antoņina Beļeviča;
 5. VSIA „Aknīstes psihoneioroloģiskā slimnīca” – Nata Gaibišele;
 6. SIA „VIADA” – Regīna Goldberga;
 7. Iedzīvotāju grupa – Benita Pavlovska;
 8. Deputāte I.Vendele – Zane Romanovska;
 9. Aknīstes vidusskola – Ināra Lunģe;
 10. Gārsenes pamatskola – Guntars Geida;
 11. Kultūra – Aina Deksne;
 12. Gārsenes pagasta pārvalde – Antons Breidaks;
 13. SIA „Aknīstes VSAC” – Biruta Sala, Valdis Aizkārklis;
 14. Sociālais dienests – Astrīda Riekstiņa;
 15. SIA „Siliņi” – Mārtiņš Balodis