Aknīstes novadā Latvijas valsts 101. jubilejas pasākumā godinās labākos.

Aknīstes novadā  Latvijas valsts 101. jubilejas pasākumā  godinās labākos.

Ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienā apbalvos:

  • Iedzīvotāju grupas izvirzīto Lidiju Drozdovsku;
  • Bērnu un jauniešu centra izvirzīto Madaru Ozoliņu;
  • Iedzīvotāju grupas izvirzīto Vilni Āboliņu;
  • Aknīstes vidusskolas izvirzīto Ingu Krasevsku, Kristīni Šamotu;
  • VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” izvirzītās Solvitu Kokinu, Ainu Kravali, Mariju Černobrovu;
  • Kultūras darba vadītājas un Iedzīvotāju grupas izvirzītos Helēnu Multiņu un Jāni Multiņu;
  • PII “Bitīte” izvirzīto Valentīnu Stolbņikovu, Sandu Kukli.