Labiekārtos pludmales pie Zuju un Vecmuižas ezeriem.

Labiekārtos pludmales pie Zuju un Vecmuižas ezeriem.

Aknīstes novada pašvaldība, atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 29.pantam: vides aizsardzības, vides izglītības un audzināšanas nolūkos, labiekārtos pludmales pie Zuju un Vecmuižas ezeriem.

Labiekārtošanas darbos paredzēta pludmales paplašināšanas un piebraucamā ceļa labošanas darbi, pārģērbtuves, galda un šūpoļu sola uzstādīšana Vecmuižas ezera pludmalē (Gārsenes pusē), savukārt Zuju ezerā pludmalē (Asares pusē) – tiks izvietota pārģērbtuve un šūpoļu sols. Abās pludmalēs tiks uzstādītas informatīvas zīmes ar vides izglītošanas un audzināšanas elementiem.

Darbus plānots uzsākt šī gada maijā, lai līdz peldsezonas atklāšanai pludmales būtu pieejamas iedzīvotājiem. Aicinām būt saprotošiem saistībā ar labiekārtošanas darbiem!

Tāpat aicinām iedzīvotājus informēt pašvaldības policijas inspektori Iju Ašaku pa mob. tel. +37129233090 vai Jēkabpils iecirkņa vecāko inspektoru Lauri Austriņu pa tālr. +37125488653, ārpus darba laika zvanot vienotajam policijas telefona numuram 110 par nelikumīgu makšķerēšanu un citām nelikumīgām darbībām pašvaldības ūdenstilpēs.

Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv