Kultūras pasākumi aprīlī Aknīstes novadā (precizēts)

Kultūras pasākumi aprīlī Aknīstes novadā (precizēts)
  • 1.     aprīlī, plkst.20.00 Gārsenes kultūras namā Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars. Muzicē Gārsenes VIA.

  •  14. aprīlī, plkst. 14.00 Aknīstes vidusskolā, filmas „Dancis pa trim” demonstrēšana, kā arī tikšanas ar filmas režisoru Arvīdu Krievu , bet 15.aprīlī plkst.18.00  filmu demonstrēs Aknīstes BJC

  • Filmas „Dancis pa trim” demonstrēšana Gārsenes k.n. 17.04 plkst.15.00 un Asares  k. namā 16.04 plkst.14.00

  •  22. aprīlī, plkst. 19.00  Sieviešu vokālā ansambļa „Viotonika” piedalīšanāsdievkalpojumā Aknīstes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

  •  24. aprīlī, plkst. 14.00. Gārsenes kultūras namā pasākums „Nu atnāca Lielā diena....”,  olu ripināšana, kaulēšanās ar olām, u.c. Lieldienu izdarības.

  •  24. aprīlī, Asares kultūras namā Lieldienu pasākums, vakarā , plkst. 21.00 groziņballe.

  •  Aknīstes novada domes zālē  Lieldienu rokdarbu izstāde- pārdošana.

  •  30. aprīlī, plkst. 19.00 Aknīstes vidusskolā ”Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas pasākums” Pasākumā piedalās Aknīstes novada pašdarbības kolektīvi. Plkst. 22.00 groziņballe. Muzicē grupa A2O . Ieeja: Ls 2,00