AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

Kultūras pasākumi aprīlī Aknīstes novadā (precizēts)

1.     aprīlī, plkst.20.00 Gārsenes kultūras namā Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars. Muzicē Gārsenes VIA.

Novada bibliotēkas informē

Bibliotēku nedēļa 11. – 17. Aprīlis Aprīlī visās Latvijas bibliotēkās notiek Bibliotēku nedēļa. Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997.gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc ...

Ceļojošā izstāde Aknīstes novada skolās

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas ietvaros 2011.gada martā -aprīlī Latvijas skolās apskatāma ceļojošā izstāde  „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”. Tā paredzēta 9. ...

Aknīstes amatierteātra izrādes Gārsenē un Asarē

Šodien, 26.martā Gārsenes un Asares kultūras namos Aknīstes amatierteātra izrāde "Ak, šī jaukā lauku dzīve!" Nāciet, gaidīsim! Kontaktinformācija : kultūras darba koordinatore Kristiana Kalniete mob.:26318640, e-pasts ...

Jaunumi Aknīstes bibliotēkā

Jaunumi Aknīstes bibliotēkā

Jumavas grāmatas par īpašām cenām

Jumavas grāmatas par īpašām cenām

Kultūras pasākumi 2011.gada martā

Aknīstē 25.martā Aknīstes BJC, plkst.17:00 pasākums, kas veltīts Jāņa Valdmaņa 120.dzimšanas dienai. Pasākumā piedalīsies Jāņa Valdmaņa meita  Maija Blūma (Valdmane) un rakstniece Skaidrīte Gailīte ..

Groziņballe Asares k.n. 05.03.2011

Sākums plkst.22:00 Ieeja Ls 1,50 Spēlē : Gundars Kontaktinformācija: Asares pagasta kultūras darba koordinatore Madara Ozoliņa Telef. 28657492 ; e-pasts matalla@inbox.lv

26.02.2011. plkst.15.00 Sirdsdziesmu koncerts Aknīstes vidusskolā

Sestdien, 26.02.2011. plkst. 15.00 Aknīstes vidusskolas svinību zālē divu muzicējošu apvienību  „Patrioti LG” un „Inga&Normunds”  kopprojekts „Sirdsdziesmu koncerts”. Programmā: labāko dziesmu izlase kopprojekta izpildī...

19.02.2011. Atpūtas vakars-groziņballe "Tiem, kas mīl" Gārsenes k.n.

Sestdien, 19.02.2011. plkst.21.00 Gārsenes kultūras namā atpūtas vakars un balle "Tiem, kas mīl". Sākumā klausīsimies dzeju un dziesmas par mīlestību, bet turpinājumā  spēlēs Gārsenes VIA . Lī...

Aicinām Jūs izteikt viedokļus par amatniecības un mākslas industrijas attīstību Zemgalē!

Zemgales plānošanas reģions šobrīd izstrādā „Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programmu 2011.-2016. gadam Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijai” Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbī...

Kultūras pasākumi decembrī Aknīstes novadā

Kultūras pasākumi decembrī Aknīstes novadā