AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

Mājturības darbu izstāde Aknīstes vidusskolā

Tradicionāli maijā Aknīstes vidusskolā notiek meiteņu mājturības darbu izstāde. Arī šogad līdz 13.maijam vidusskolas mājturības kabinetā bija apskatāmi meiteņu rokdarbi - adījumi, tamborējumi, izšuvumi, ...

Vizuālās mākslas izstāde

Sākot no 16. maija Aknīstes novada domes zālē apskatāma Aknīstes novada skolu skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde.Iztādes atklāšanu skatīt galerijā "Vizuālās mākslas ...

Salidojums Asares pamatskolā (papildināts)

Es pateicos tev, mīļā, labā skola, Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās...

Mūzikas skolas jubilejas koncerts (papildināts)

7. maijā plkst.13.00 Aknīstes vidusskolas zālē notika A. Žilinska mūzikas skolas Aknīstes filiāles 15. gadu jubilejas koncerts. Foto galerija

Aknīstes amatierteātris svin 10 gadu jubileju

30. aprīlī Aknīstes vidusskolas svinību zālē notika Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas  un novada pašdarbības kolektīvu sezonas noslēguma pasākums. Ievadā klātesošos uzrunāja teātra rež...

Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas pasākums.

30. aprīlī, plkst. 19.00 Aknīstes vidusskolā ”Aknīstes amatierteātra 10 gadu jubilejas pasākums” Pasākumā piedalās Aknīstes novada pašdarbības kolektīvi. Plkst. 22.00 groziņballe. Muzicē grupa A2O . Ieeja: Ls 2,00

Priecīgas Lieldienas!

 Lieldienas - šogad 24. aprīlī Izseni, dzīvodams ar dabu un pats būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks bija saistīts ar dabā un dvēselē notiekošajiem procesiem, sevišķi ar sauli, kas ...

Aicinām uz dalību projektā „Aknīstes novads laiku lokos”

Pagājušā gada rudenī Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajā Zemgales Kultūras programmas projektu konkursā saņēmām atbalstu projekta „Aknīstes novads laiku lokos” īstenošanai. Projekta mērķis – sekmēt ...

Aknīstes novadpētniecības muzeja ekspozīciju zālē nodota pēc remonta

15. aprīlī Aknīstes novadpētniecības muzejā, pēc remonta, tika nodota  ekspozīciju zāle.

Arvīda Krieva filma "Dancis pa trim"

14. aprīlī, plkst. 14.00 Aknīstes vidusskolā (pamatēkas 2.stāvā-fizikas kab.) filmas „Dancis pa trim” demonstrēšana,  tikšanas ar filmas režisoru Arvīdu Krievu.

Gleznu iztāde

No 11. aprīļa Aknīstes novada domes zālē ir apskatāma Jēkabpils mākslas skolas audzēkņu Rolanda Hartmaņa(11g.) un Valērijas Rutas Hartmanes (10g.) personalizstade "Es gleznoju..." Laipni aicināti.

Kultūras pasākumi aprīlī Aknīstes novadā (precizēts)

1.     aprīlī, plkst.20.00 Gārsenes kultūras namā Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars. Muzicē Gārsenes VIA.