AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

Senioru Ziemassvētku pasākums

Jau par tradīciju kļuvis pasākums, kuru rīkoja novada sociālais dienests un kultūras darba organizatore- Ziemassvētku pēcpusdiena novada cienījamākajiem ļaudīm. Pasākumā klātesošos uzrunāja novada priek&...

Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā

Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā

8.decembra pasākumi Aknīstē

Sesdiena, 8.decembris, Aknīstē bija piesātināta ar dažādiem pasākumiem . No rīta Aknīstes bērnu un jauniešu centrā notika radošās darbnīcas novada bērniem, kuras organizēja novada bāriņ...

Asares bibliotēkā izstāde-pārdošana

Asares bibliotēkā izstāde-pārdošana

Otrās adventes pasākumi

Otrās adventes pasākumi

Pirmajai Adventei veltīts Kristapa Pujāta koncerts

Ieeja bezmaksas.

30. novembrī Aknīstes novada domes zālē Adventes kompozīciju un rokdarbu izstāde-pārdošana

30.novembrī no plkst. 9.00 Aknīstes novada domes zālē Adventes kompozīciju, vainagu un rokdarbu izstāde-pārdošana. Laipni aicināti!

Valsts svētku pasākumi Gārsenes un Asares pagastos

Gārsenes pamatskolā 15.11.2012. notika svinīgais brīdis par godu Latvijas 94. gadadienai, bet pēc tam bija zēnu pēcpusdiena. Galerija „Tumsu var uzvarēt ar gaismu. To īpaši var sajust šajās novembra dienā...

Latvijas 94. gadadienas pasākums Aknīstes novadā

17. novebrī Gārsenē notika lāpu gājiens. Galerija Latvijas gadadienas priekšvakarā 17. novembrī uz Aknīstes novada svinīgo pasākumu Aknīstes vidusskolā tika aicināti gan novada iedzīvotāji, gan viesi, lai godinātu novada ...

Mārtiņdiena Aknīstes novada skolās

12.novembrī Asares pamatskolā Mārtiņdienas tirgus sākās ar klašu kolektīvu sagatavotajiem ziņojumiem par augļiem un dārzeņiem. Klātesošie noklausījās interesantus stāstījumus par āboliem, bumbieriem, ...

18. novembra svētku pasākums PII "Bitīte"

16. novembrī Aknīstes PII "Bitīte"notika Latvijas 94.gadadienai veltīts pasākums, kurā bērni sniedza svētku koncertu.Dāvanu mūsu valstij mazie aknīstieši veidoja ornamentu jostas veidā- katrs ar savu ...

Latvijas 94. gadadienas pasākuma programma un valsts svētkos apbalvošanai izvirzītie kandidāti

Valsts svētkos apbalvošanai izvirzītie kandidāti