AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

Aknīstes novada pašvaldības apsveikums Latvijas Neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā.

Aknīstes novada pašvaldības apsveikums Latvijas Neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā.

Izveidota Aknīstes novada iedzīvotāju ZĪMĒJUMU galerija “Attālums & Es & Tuvums”

Mērķis: 1.satuvināt Aknīstes novada iedzīvotājus un Aknīstes novada izglītības iestāžu skolēnus caur radošo darbību vizuālajā mākslā; 2.pierādīt, ka attālums (izolācija) nav šķērslis krāsainām dzīves izjūtām; 3.veicināt novada iedzīvotāju vienotību, uzturēt radošo garu, dāvāt abpusēju prieku sagaidot Baltā galdauta svētkus.

Aknīstes vidusskolas skolniecēm panākumi Tautas frontes muzeja konkursā "Brīvība, mana un mūsu"

Aknīstes vidusskolas skolniecēm panākumi Tautas frontes muzeja konkursā "Brīvība, mana un mūsu"

10 idejas, kā svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadi 4. maijā

2020. gads Latvijas valsts simtgades programmā atgādina par Latvijas brīvībai nozīmīgiem pagrieziena punktiem. Šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas 1990. gada 4. maijā.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana.

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu no 2020. gada 26. februāra līdz 27.maijam var iepazīties: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15777 un https://www.akniste.lv/pasvaldiba/akualitates/; līdz 12.maijam Aknīstes novada dome iespēju robežās klātienes pakalpojums sniegs attālināti!

Veidosim virtuālo Baltā galdauta stāstu kopā.

4. maijā svinēsim Latvijas neatkarības dienu.Katrs savās mājās klāsim BALTU GALDAUTU, bet domās būsim vienoti.

Evas Jočas virtuāla gleznu izstāde

Tā kā valstī noteikti ierobežojumi publiskiem pasākumiem, tuvojoties Lieldienām, baudiet mākslinieces Evas Jočas virtuālo gleznu izstādi.

Zemes nomas tiesību un nekustamā īpašuma izsole.

Aknīstes novada pašvaldība organizē nomas tiesību izsoles 2020.gada 16.aprīlī Aknīstes novada pašvaldības telpās Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu.Izsole notiks 2020.gada 8.maijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā

Nodot COVID-19 analīzes varēs arī Cēsīs, Madonā, Tukumā un Talsos; turpmāk informāciju par negatīviem rezultātiem iedzīvotāji saņems E-veselības portālā

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no piektdienas, 27.marta Cēsīs, Madonā, Tukumā un Talsos darbu sākuši COVID -19 analīžu nodošanas punkti, kur, pēc iepriekšēja pieraksta un ierodoties ar privāto automašīnu, pacienti var veikt valsts apmaksātas analīzes.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 18. aprīlim.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 18. aprīlim.

Aknīstes novadā piemin Komunistiskā genocīda upurus

25.martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Aknīstes novada kultūras darba vadītāja Kristiana Kalniete un sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande, pieminot latviešu tautas traģiskās vēstures lappuses un godinot novada un arī visas Latvijas represēto ļaužu piemiņu, nolika ziedus un iededza sveces piemiņas vietās pie Represēto akmens Aknīstē, Asarē un Gārsenē.

Par kultūras pasākumu atcelšanu

Rūpējoties par apmeklētāju veselību, saskaņā ar MK lēmumu par ārkārārtas situācijas izsludināšānu valstī no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek atcelti visi Aknīstes novada kultūras nozares pasākumi, pašdarbības un sporta nodarbības.