AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

AKNĪSTES NOVADĀ LATVIJAS VALSTS 101. JUBILEJAS PASĀKUMS

17.novembrī valsts svētku pasākums sākās ar lapu gājienu un svinīgu brīdi pie piemiņas akmens Gārsenē. Aknīstes novada svinīgais svētku pasākums notika Gārsenes kultūras namā.

Līdz mājām pietrūka man tikai dažu soļu…

10. novembrī Asarē pie pieminekļa godinājām brīvības cīnītāju piemiņu. Runāja kritušo Jāņa Ķiķēna, Jura Skrējāna, Antona Stočkas, Antona Rasimena un Alberta Grīslīša piederīgie Elīna Bērziņa, Kārlis Griška un Juris Skrējāns, Iveta Deksne, Anna Valpētere, Dzidra Jakovicka.

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu

16.novembrī biedrība „Sēlijas laivas” kopā ar domubiedriem aicina pavadīt Latvijas dzimšanas pirmssvētku dienu interesantā, pārdomu pilnā gājienā par godu savai valstij, ejot kājām pa purvu un mežu takām - pa „Leišmalītes” ceļu, kas savienos divas Sēlijas salas - Subates lievenīšu stāstu salu un Gārsenes bagātību salu.

Asares amtierteātra pirmizrāde

8.novembrī Asares amatierteātris "Ķēdes reakcija" skatītāju vērtējumam sniedza pirmizrādi "Dzīves bumerngs".

Aknīstes novada iedzīvotājiem, kuru bērni neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi.

Lai Jūsu bērns (i) piedalītos un saņemtu svētku saldumu paciņu, nepieciešams iesniegt iesniegumu Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā dienestā līdz šī gada 16. decembrim.

Aknīstes novadā Latvijas valsts 101. jubilejas pasākumā godinās labākos.

Latvijas valsts 101. jubilejas pasākumā 17.novembrī Gārsenes kultūras namā izvirzītajām personām tiks pasniegts atzinības raksts un piemiņas balva .

Konkurss "Skani, tēvu zeme!"

2019. gada 17. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”

Aizvadīts pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars.

Aknīstes novadā jau daudzus gadus pašdarbības un sporta kolektīvi rudenī tiek aicināti uz atpūtas vakaru.

Pie Mežaparka Lielās estrādes augs Aknīstes novada pašvaldības stādīts rododendrs.

Pašvaldības katra savu rododendru stādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība saņēma sertifikātu par iestādīto košumkrūmu, un pie katra no tiem izvietota attiecīga informatīva plāksne.

Susējas skolas salidojums

Susējas pamatskola pastāvēja no 1842. līdz 1965.gadam. 2019.gada 5.oktobrī Aknīstē, kafejnīcā "Liepas", notika 1.Susējas pamatskolas salidojums, kurā piedalījās 39 bijušie skolas audzēkņi un skolotāji. Uz salidojumu bija ieradušies bijušie skolas skolēni un skolotāji, kas tagad dzīvo Jelgavā, Brocēnos, Rīgā, Salaspilī, Eglainē, Jēkabpilī, Zasā, Gārsenē, Dunavā, Aronā, Ogrē, Aizkrauklē un Aknīstē.

Aizvadīts pasākums "Sēlijai būt"

28.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija iespēja būt vienotiem Sēlijā un izjust Sēlijas garšu, izrunāt Sēlijas dialektu un sadzirdēt Sēliju pasākumā “Sēlijai Būt”.

Aknīstes V. Ancīša bibliotēkas darba laiks

Aknīstes V. Ancīša bibliotēkas darba laiks.