AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

Sabiedrisko attiecību speciālisti tiekas Gārsenes pilī.

Jau par tradīciju kļuvis, ka gadā pāris reizes kopā sanāk Sēlijas novadu sabiedrisko attiecību speciālisti. Sākotnēji tā bija Latvijas Pašvaldību Savienības ideja, kura nu iedzīvojusies un sevi pierādījusi.

Mākslinieciskā darbība un sociālā izpēte Sansusī labklājības rezidencēs

Kopš 2018. gada Sansusī labklājības rezidence aicina darboties dažādu žanru skatuves māksliniekus, kurus interesē savā radošajā procesā sadarboties vai nu ar sabiedrības grupām ar ierobežotu piekļuvi mākslai un kultūrai dzīvojot izolētās sociālās un veselības aprūpes institūcijās.

Sporta spēļu 4. posms Gārsenē

Sporta spēļu 4. posms Gārsenē

Latvijas bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkurss „Gaismas dziesmas Kandavā”

2019. gada decembrī jau trešo gadu Kandavā notika Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes dziedāšanas konkurss „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2019”. Šogad konkursā piedalījās 54 dalībnieki no 14 Latvijas novadiem.

Laipni lūgti aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos!

Jaunais tūrisma maršruts “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” sniedz vienreizēju iespēju doties dabā un iepazīt nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma daļu – pilis, muižas un to parkus – visos četros gadalaikos. Kopumā trīs maršrutos ir ietverti 55 piļu un muižu parki, kas meklējami Zemgales (Latvijā), Šauļu un Paņevežas (Lietuvā) tuvākā vai tālākā apkaimē.

Informācija Barikāžu dalībniekiem.

Aknīstes novada pašvaldība 2020. gada 23.janvārī organizē braucienu uz Rīgu, Barikāžu muzeju, lai saņemtu BARIKĀŽU DALĪBNIEKA apliecību. Līdzi jāņem pase vai ID karte un Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes dokuments. Izbraukšana 23. janvāri plkst. 8.00 no Aknīstes novada domes. Braucienam dalību pieteikt līdz 20.janvārim personīgi Lāsmai vai mob. 26457960.

Gada nogalē paveikti nozīmīgi darbi.

Decembra mēnesī Aknīstes novadā tika paveikti vērienīgi remontu darbi. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izremontēta Gārsenes kultūras nama priekštelpa un gaitenis Gārsenes pilī.

Apsveikums Ziemassvētkos

Apsveikums Ziemassvētkos.

Apsveikums Ziemassvētkos

Apsveikums Ziemassvētkos.

Izskanējis labdarības koncerts Aknīstes novadā

Koncerta laikā tika ziedoti 315.96 eur.Šie līdzekļi tiks novirzīti ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalstam.

Ziemassvētku egles iedegšana Aknīstē

Ziemassvētku egles iedegšana Aknīstē

AKNĪSTES NOVADĀ LATVIJAS VALSTS 101. JUBILEJAS PASĀKUMS

17.novembrī valsts svētku pasākums sākās ar lapu gājienu un svinīgu brīdi pie piemiņas akmens Gārsenē. Aknīstes novada svinīgais svētku pasākums notika Gārsenes kultūras namā.