AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kultūra, izklaide

Latvijas bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkurss „Gaismas dziesmas Kandavā”

2019. gada decembrī jau trešo gadu Kandavā notika Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes dziedāšanas konkurss „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2019”. Šogad konkursā piedalījās 54 dalībnieki no 14 Latvijas novadiem.

Laipni lūgti aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos!

Jaunais tūrisma maršruts “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” sniedz vienreizēju iespēju doties dabā un iepazīt nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma daļu – pilis, muižas un to parkus – visos četros gadalaikos. Kopumā trīs maršrutos ir ietverti 55 piļu un muižu parki, kas meklējami Zemgales (Latvijā), Šauļu un Paņevežas (Lietuvā) tuvākā vai tālākā apkaimē.

Informācija Barikāžu dalībniekiem.

Aknīstes novada pašvaldība 2020. gada 23.janvārī organizē braucienu uz Rīgu, Barikāžu muzeju, lai saņemtu BARIKĀŽU DALĪBNIEKA apliecību. Līdzi jāņem pase vai ID karte un Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes dokuments. Izbraukšana 23. janvāri plkst. 8.00 no Aknīstes novada domes. Braucienam dalību pieteikt līdz 20.janvārim personīgi Lāsmai vai mob. 26457960.

Gada nogalē paveikti nozīmīgi darbi.

Decembra mēnesī Aknīstes novadā tika paveikti vērienīgi remontu darbi. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tika izremontēta Gārsenes kultūras nama priekštelpa un gaitenis Gārsenes pilī.

Apsveikums Ziemassvētkos

Apsveikums Ziemassvētkos.

Apsveikums Ziemassvētkos

Apsveikums Ziemassvētkos.

Izskanējis labdarības koncerts Aknīstes novadā

Koncerta laikā tika ziedoti 315.96 eur.Šie līdzekļi tiks novirzīti ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalstam.

Ziemassvētku egles iedegšana Aknīstē

Ziemassvētku egles iedegšana Aknīstē

AKNĪSTES NOVADĀ LATVIJAS VALSTS 101. JUBILEJAS PASĀKUMS

17.novembrī valsts svētku pasākums sākās ar lapu gājienu un svinīgu brīdi pie piemiņas akmens Gārsenē. Aknīstes novada svinīgais svētku pasākums notika Gārsenes kultūras namā.

Līdz mājām pietrūka man tikai dažu soļu…

10. novembrī Asarē pie pieminekļa godinājām brīvības cīnītāju piemiņu. Runāja kritušo Jāņa Ķiķēna, Jura Skrējāna, Antona Stočkas, Antona Rasimena un Alberta Grīslīša piederīgie Elīna Bērziņa, Kārlis Griška un Juris Skrējāns, Iveta Deksne, Anna Valpētere, Dzidra Jakovicka.

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu

16.novembrī biedrība „Sēlijas laivas” kopā ar domubiedriem aicina pavadīt Latvijas dzimšanas pirmssvētku dienu interesantā, pārdomu pilnā gājienā par godu savai valstij, ejot kājām pa purvu un mežu takām - pa „Leišmalītes” ceļu, kas savienos divas Sēlijas salas - Subates lievenīšu stāstu salu un Gārsenes bagātību salu.

Asares amtierteātra pirmizrāde

8.novembrī Asares amatierteātris "Ķēdes reakcija" skatītāju vērtējumam sniedza pirmizrādi "Dzīves bumerngs".