Konsultāciju diena Aknīstes novadā

Konsultāciju diena Aknīstes novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā -inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska

2014.gada 28.oktobrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novada domes telpās

sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Aknīstes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju variet saņemt pa tālruņiem 65422336, 26808567 vai 26809432.