AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Komitejas un to vadītāji

Komiteju sēžu datumi 

  • Tautsaimniecības komiteja - 12.06.2019. plkst. 9.00
  • Sociālo jautājumu, izglītības, sporta komiteja - 12.06.2019. plkst. 15.00
  • Finansu komiteja - 19.06.2019. plkst..13.00