Karjeras projekta ietvaros 1.-6.klases skolēni dodas uz Madonu

Karjeras projekta ietvaros 1.-6.klases skolēni dodas uz Madonu

Projekta 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ietvaros 2019.gada 16. maijā Aknīstes vidusskolas 3.klases skolēni devās uz Madonu. Viesmīlīgi skolēnus uzņēma Madonas jaunie uzņēmēji, kuri ražo garšīgās “Madonas karameles”. Nodarbības sākumā skolēni uzzināja, kādas profesijas pārstāvji strādā uzņēmumā: uzņēmēji, šoferi, pārtikas tehnologi, mākslinieki, grāmatveži, pārdevēji, gidi. Pēc tam vēroja kā tiek ražotas karameles, no kādām izejvielām tās ražo, cik dažāds ir to sortiments. Visinteresantākais brīdis bija – darboties pašiem radošajās darbnīcās. Iemēģināt roku pārtikas tehnologa lomā un izveidot karameles ar savu dizainu un skaisti iesaiņot.

 Tad devāmies uz Madonas biznesa inkubatoru, kur mūs sagaidīja Iveta Vabule un Egils Kazakevičs – Madonas biznesa inkubatora projektu vadītāji. Paldies viņiem! Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot cilvēkus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem. Skolēni nodarbībā iepazinās ar jēdzieniem- bizness, biznesa inkubators, uzņēmējs. Iesaistījās konkursos par dzirdēto, redzēto un saņēma balvas.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Bērzaunes pagasta zemnieku saimniecība “Līvi”, kur ir lielākais kazu ganāmpulks. Mīlošas ģimenes uzņēmums atrodas pašā Latvijas viducī - Gaiziņa pakājē. Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar profesijām, kas strādā saimniecībā - lopkopēji, pārtikas tehnologi, grāmatveži, traktoristi, šoferi. Vēlāk iejutās lopkopēju ādā - auklējot mazos, nesen dzimušos kazlēnus.

Paldies šoferiem un Aknīstes novada pašvaldībai ar transportu!

Aknīstes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Skaidrīte Jasāne