Karjeras pasākums "Sirds profesija"

Karjeras pasākums "Sirds profesija"

Jautājumi par savu nākotnes profesiju nodarbina daudzus, īpaši vecāko klašu skolēnus. Lai rastu atbildes uz jautājumu, kā izvēlēties savu sirds profesiju, 06.12.2019. Aknīstes  vidusskolas 8. - 12. klases skolēni iesaistījās 2 lekcijās; „Sirds profesija”,kas notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lekcijas vadīja pieredzējusī karjeras konsultante Jolanta Priede, kuras laikā ikviens skolēns varēja aizdomāties par šādiem jautājumiem: Kas ir vērtības? Kāds ir veiksmīgs cilvēks? Kā kļūt par veiksmīgu? Ko es daru un varu darīt savas karjeras labā?

Tika doti padomi kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei. Dzirdēt veiksmes un pieredzes stāstus par veiksmīgiem cilvēkiem Latvijā ar profesionālo un augstāko izglītību. Sarunāties  par prasmēm un kompetencēm, kuras būs svarīgas nākotnes darba tirgū. Iepazīties ar nākotnes darba tirgus aktualitātēm un atalgojumu.

Lektore uzsvēra, ka jau šobrīd, sēžot skolas solā, ir jāapzinās savas vērtības, kuras noteikti jāņem vērā, plānojot veiksmīgu karjeru. Jācenšas pēc iespējas vairāk sevi izprast un izvērtēt, kā arī nepārtraukti uzkrāt skolā un dzīvē sniegtās zināšanas, prasmes un iemaņas, jo izglītībai ir būtiska nozīme karjeras veidošanā.Jāizmanto iespējas, ko šobrīd sniedz interneta resursi, pildot dažādus ar profesijas izvēli saistītus testus, “pielaikojot” profesijas virtuāli. Jāprot redzēt savu mērķi, ceļu, ko tu gribēsi darīt ar mirdzumu acīs.

Paldies lektorei J. Priedei par lekciju 8.-12. klases skolēniem! Paldies arī 8.- `12. klases skolēniem, kuri lekcijas beigās lektorei sniedza atgriezenisko saiti par savu sirds profesiju.

Aknīstes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants: S. Jasāne

Foto: E. Bērziņa,12.klase; K.K.Grigas,8.klase