Karjeras nedēļas -2019 pasākumi Aknīstes vidusskolā

Karjeras nedēļas -2019 pasākumi Aknīstes vidusskolā

 

Karjeras nedēļas- 2019 laikā Aknīstes vidusskolā no 14.10.2019. līdz 18.10.2019. notiks aktivitātes un tikšanās ar nozaru speciālistiem, lai runātu par tēmu “Mana nākotnes profesija”.

Uz tikšanām tiek uzaicināti īsti savas jomas profesionāļi, ar viņu profesiju izvēles stāstiem, stereotipiem, dažādiem āķīgiem jautājumiem un radošiem uzdevumiem. Profesionāļi motivēs skolēnus pēc profesionālās un augstākās izglītības iegūšanas atgriezties Aknīstes novadā un realizēt inovatīvas, drosmīgas biznesa idejas, radot jaunas darbavietas novada iedzīvotājiem.

14.10. 2019. plkst. 13.50 -14.40 Aknīstes vidusskolā Mobilizācijas un rekrutēšanas centra lekcija 10.-12. klasei.

15.10.2019. plkst. 11.00 Aknīstē, praktiska nodarbība “Gūstu pieredzi!’’ A.Sala 2. klasei.

Aknīstes vidusskolas 2.klases skolēni 18.10. 2019. devās ekskursijā uz Aknīstes pasta nodaļu. Klasē iepriekš izvēlēta un norunāta Jāņa mammas darbavieta ar mērķi noskaidrot kādas profesijas ir sastopamas pastā, profesijās nepieciešamās prasmes un iemaņas. Runāja arī par jautājumu, vai darbs pastā ir nākotnes profesija. Paldies Jāņa mammai par stāstījumu.

15.10. 2019. plkst. 8.20. Aknīstes vidusskolā, joma: lauksaimniecība, nodarbība/ lekcija z/s Āmuri īpašniece G. Liepa 5. klasei.

Karjeras nedēļas ietvaros, 15.10.2019. pie 5. klases skolēniem ciemos ieradās Aknīstes novada zemnieku saimniecības "Āmuri" īpašniece Gita Liepa.
Viņa pastāstīja par profesiju daudzveidību, darba specifiku, kā arī konkrēto profesiju nākotnes tendencēm zemnieku saimniecībās. Skolēniem tika piedāvāts veikt dažādus uzdevumus, piemēram, noteikt z/s "Āmuri" audzētās tējas, graudus.Paldies 5. klases skolnieces Sanijas vecmammai par interesanto stāstījumu!
Skolēniem bija praktiska iespēja izvērtēt profesijas priekšrocības un trūkumus, kā arī atbilstību šim darbam
. Informācija: Skaidrīte Jasāne , foto: Aija Gasparoviča

18.10.2019. plkst. 8.20 Aknīstes novada pašvaldībā, joma: pašvaldību darbs praktiska nodarbība V.Dzene 4. klasei.

18. oktobrī  4. klases skolēni apmeklēja Aknīstes novada domi. Vispirms domes priekšsēdetāja V. Dzene iepazīstināja ar administrācijas ēku un speciālistiem. Priekšsēdētāja stāstija par savu daru un pienākumiem. Prezentācijā skolēni iepazinās ar novada aktualitātēm, dabas objektiem. Skolēni atbildēja uz jautājumiem par pašvaldības darbu.Paldies domes priekšsēdētājai par sniegto informāciju par mūsu domē strādajošajām profesijām, uzdāvinātajiem suvenīriem un konfektēm ar Aknīstes novada logo. 4.klases audzinātāja G. Ozoliņa, foto: Lāsma Prande

18.10.2019. plkst. 8.20 Aknīstes vidusskolā, joma: ēdināšana, viesu izmitināšana, L. Salceviča 1.klasei.

Pie 1.klases viesojās Livita Salceviča, kura pastāstīja par pavāra profesiju. Kopīgi skolēni pagatavoja sev saldumiņus - trifeles. Klases audzinātāja Elita Zariņa

 

18.10.2019. plkst. 8.20 Aknīstes vidusskolā, joma: izglītība LLU 3.kursa ESAF studentes A.L.Mažeikas lekcija 8. klasei.

Pie Aknīstes vidusskolas 8. klases skolēniem18.10.2019. ciemos ieradās skolas absolvente – A. Mažeika. Interaktīvās nodarbības laikā skolēni uzzināja, ka jasak no pusaudžu vecuma veikt darbus, jo tad tev būs pieredze. Nevajag padoties visu laiku „jakāpj augstak”. Svarīgi mums redzēt, kā viss sākumā- no skolas laikiem līdz aizvirzās uz augstskolu. Alise prata uzrunāt skolēnus, uz kurieni būtu visizdevīgāk iet pēc vidusskolas. Paldies Alisei, ka atrada laiku atbraukt pie mums ciemos. 8. klases audzinātāja S. Buholce

 

18.10.2019. plkst. 8.20 Aknīstes vidusskolā, joma: komunikācija un mediji, RSU 3.kursa žurnālistikas studentes G.Pērkones nodarbības 3.klasei un   9. klasei.

Pie Aknīstes vidusskolas 3.un  9. klases skolēniem ciemos ieradās vidusskolas absolvente – G. Pērkone. Absolvente tiekas ar skolas skolēniem un stāsta par savu izvēlēto izglītības ceļu – izvēlēto profesijas/studiju virzienu, izglītības iespējām un saviem karjeras izaicinājumiem. Paskaidro, kādas īpašības, prasmes, zināšanas nepieciešamas, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā. Paldies RSU studentei G. Pērkonei par interesanto nodarbību. Aknīstes vidusskolas PKK Skaidrīte Jasāne

 

18.10.2019. plkst. 9.00 Aknīstes vidusskolā, joma:Daugavpils Universitātes bioloģijas speciālistu lekcija  10.-12. klasei.

Pie Aknīstes vidusskolas 10.-12.klases skolēniem ciemos ieradās Daugavpils Universitātes pētniece I. Kivliniece. Interaktīvās nodarbības laikā jaunieši tika aicināti apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem bija iespēja uzzināt, ko domā šo profesiju pārstāvji, kā pētnieku profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Jaunieši tika uzaicināti mācīties zaļi domājošā universitātē -  Daugavpils Universitātē. Paldies pētniecei I.Kivliniecei. Informācija: S. Zaičenkova 12.klase.

 

18.10. 2019. plkst.8.20 Kūdras pārstrādes cehs – SIA Havita Baltica, K.Britāns  mācību ekskursija 6. klasei

Karjeras nedēļas ietvaros 18.10.2019. 6.klase apmeklēja sia”Havita Baltic “ Aknīstē. Uzzinājām, ka “Hawita Baltic”eksportē kūdru gandrīz visā pasaulē. Iepazināmies ar ceha darbu. Redzējām kā roboti kūdru maisa kopā ar minerālvielām, iegūstot vajadzīgo maisījumu, kā tiek presēta kūdra pakās. Paldies, Kasparam Britānam par interesanto un aizraujošo stāstījumu. Lielākā daļa skolēnu no klases vēlētos strādāt šajā cehā. Mēs vēlētos vairāk šādas mācību eksursijas. Paldies Skaidrītei Jasānei, Aknīstes vidusskolas karjeras konsultantam par šo iespēju. 6. klases skolēni un skolotāja Ineta Plocāne

 

28.10.2019. plkst. 8.20 Aknīstes vidusskolā, joma: drošība, glābšana, aizsardzība -jaunsargu instruktore  A. Kalniņa 3.klasei.