Karjeras izglītības lekcija „Pārdomu ceļš uz veiksmīgu karjeru”

Karjeras izglītības lekcija „Pārdomu ceļš uz veiksmīgu karjeru”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Aknīstes vidusskolā īpaša uzmanība tiek veltīta karjeras izglītībai. Nepārtraukti tiek organizēti pasākumi, kas veicina skolēnu izpratni par karjeras iespējām, izaugsmes nepieciešamību un lietderību. Šoreiz, 2018. gada 14. decembrī, pie mums viesojās Mārtiņš Geida, karjeras izvēļu konsultants. Vizītes ietvaros tika lasītas lekcijas: „Pārdomu ceļš uzveiksmīgu karjeru” 7. – 12. klašu skolēniem.

Lektors sākumā 7.- 10. klasei pastāstīja par savu izaugsmes ceļu. Ar savu piemēru pierādīja, ka skolas laikā ir ļoti svarīgi mācoties, audzināt sevī atbildību, mērķtiecību un gribasspēku. Šo mērķu sasniegšanu ietekmē virkne faktoru. M. Geida izklāstīja cilvēku motīvus un stimulus darbības veikšanai. Ar interesantiem piemēriem ilustrēja, ka visu var nopirkt un visu var pārdot, nopelnot naudu. Beigās izrādās, ka tomēr vērtibas: mīlestību, draudzību nevar nopirkt. Šis piemērs izraisīja skolēnu interesi.

11.- 12. klasei M. Geida pastāstīja savu izvēļu izvērtēšanu - vai varbūt „pareizas” vai „nepareizas” izvēles? Ko cilveks sagaida no savām izvēlēm? Ko mēs redzam un saredzam? Mūsu vēlmes ne vienmēr ir pareizas, mēs domājam vienu, bet zemapziņa citu. Ja esam atraduši savu īsto dzīves ceļu, tikai tad cilvēks varbūt patiesi laimīgs. M. Geidas ieteikums Aknīstes vidusskolas skolēniem: „Latvijā profesiju klasifikatorā ir 4000 profesiju. Lai spētu tikt galā ar nenoteiktību, kas ir viena no karjeras prasmēm, vajadzīgs „radošums” jeb spēja paskatīties uz situāciju no cita skatupunkta.” Pirmais lielais izaicinājums jauniešiem pēc vidusskolas beigšanas būs savas nākotnes virziena izvēlēšanās.

Pasākumu izdevumus atmaksāja no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Informācija: Karjeras projekta koordinatore Aknīstes vidusskolā Skaidrīte Jasāne