Karjeras izglītības aktualitātes. Profesija- hidrobiologs.

Karjeras izglītības aktualitātes. Profesija- hidrobiologs.

4.. decembrī Aknīstes vidusskolas  9. un 10. klases skolēniem bioloģijas stundās bija iespēja  uzzināt ko jaunu. Kas ir   hidrobioloģija? Linda Puncule - mūsu vidusskolas un  Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes absolvente, tagad Tartu Universitātes studente, skolēniem pastāstīja par hidrobiologa profesijas specifiku. 

Skolēnu atziņas par nodarbībā dzirdēto.

  • Uzzināju, ka ir tādas profesijas, kur var sīkāk izpētīt ūdeni. Noderīgi liekas tāpēc, ka tas palīdz dabai;  var uzzināt, ko mēs darām labi un ko nē, atrodoties ūdens tuvumā. Manuprāt, vajadzētu vēl lekcijas, kas saistītas ar bioloģiju, bet es gribētu kaut ko saistītu ar medicīnu. (Nikija,9.kl.)
  • Hidrobiologa darbs ir ļoti vajadzīgs , jo var uzzināt ūdens piesārņotību upēs, ezeros u.c., uzzināt, kuras vielas ir kaitīgas. Es  arī pats vēlētos izpētīt ūdens kaitīgās vielas. (Ginters Daniels, 9.kl.)
  • Hidrobiologs ir vajadzīga profesija, jo ūdens ir ļoti svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Mūsu dzeramais ūdens nāk no dažādām ūdenstilpnēm, un mūsu ezeru, upju stāvoklis ļoti ietekmē cilvēku veselību. Man šī stunda likās noderīga, kā arī sāku domāt, ka šī profesija ir ļoti interesanta. (Laimrota, 9.kl.)
  • Hidrobiologs mūsdienās ir vajadzīga profesija, jo daudzi dīķu/ezeru īpašnieki vēlas uzzināt, kādi varētu būt iemesli zivju izmiršanai utt. Man likās interesanti, ka hidrobiologi ceļo uz citām valstīm, pētot ūdens sastāvu. Gribētos uzzināt, kurš mums tuvākais ezers ir "vistīrākais" un kurš "visnetīrākais". (Andis, 9.kl.)
  • Sapratu to, ka tiešām ir svarīgi saudzēt un nepiesārņot dabu. Ar piesārņošanu mēs nodarām lielu ļaunumu. Es gribētu aizbraukt uz vasaras nometni, par kuru stāstīja, un pavērot, kā tās vasaras prakses notiek, vēlētos pati tajās piedalīties. (Evelīna, 9.kl.)

Paldies Lindai par nodarbībām! Informācija: bioloģijas skolotāja E. Miķēna