Izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas, Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai. Publiskā apspriešana.

Izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas, Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai. Publiskā apspriešana.

Līdz šim Aknīstes novada piederošajām ūdenstilpnēm nav izstrādāti apsaimniekošanas noteikumi, veikta to izpēte. Lai novērtētu Aknīstes novada teritorijā esošos ezerus un Dienvidsusējas posmu, tika veikta detalizēta ūdensobjektu izpēte. Šīs izpētes rezultātā ir tapuši praktiski padomi un ieskicēts darāmo darbu lauks, kas ļaus plānot ūdens objektu praktiskos apsaimniekošanas pasākumus. Darbus veica nodibinājums "Vides risinājumu institūts".

Pirms dokumentu gala izstrādes, tika organizēta publiskā diskusija un sabiedriskā apspriešana par veikto izpēti - par to, kas vēl būtu dokumentos papildināms. Tā kā sabiedriskā apspriešana bija plaši apmeklēta, pētnieki ieguva vērtīgu vietējo iedzīvotāju viedokli par ūdeņu apsaimniekošanas iespējām Aknīstes novadā, kas tika arī iestrādāti ekspluatācijas noteikumos un apsaimniekošanas plānā. Šobrīd vēlreiz ir iespēja dot savas idejas un papildinājumus izstrādātajiem dokumentiem. Gaidu ierosinājumus līdz pirmdienai, 07.10.2019., plkst. 12.00 uz e-pastu: santa.smite@akniste.lv vai zvanot, 37128612924.

Dienvidsusējas upes apsaimniekošanas plāns Aknīstes novada teritorijai

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Zuju ezeram 2019

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas ezeram

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv