AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izpildvara

Darba laiks pašvaldības administrācijas, tautsaimniecības struktūrvienības, Sociālā dienesta, Asares pagasta pārvaldes un Gārsenes pagasta pārvaldes darbiniekiem noteikts sekojoši:

Pirmdiena 8.00 – 17.00 pusdienu pārtraukums no 12.00-12.30
Otrdiena 8.00 – 17.00 pusdienu pārtraukums no 12.00-12.30
Trešdiena 8.00 – 17.00 pusdienu pārtraukums no 12.00-12.30
Ceturtdiena 8.00 – 17.00 pusdienu pārtraukums no 12.00-12.30
Piektdiena 8.00 – 14.30 pusdienu pārtraukums no 12.00-12.30