Izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija

Izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija

Izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija Aknīstes novada senioriem, trūcīgajiem un lauku iedzīvotājiem.