Ir izveidota vienota informatīvā Covid-19 mājaslapa

Ir izveidota vienota informatīvā Covid-19 mājaslapa

iIzveidota vienota informatīvā Covid-19 mājaslapa https://covid19.gov.lv/